"Voor uw rust en rendement."
Meer informatie over

Bent u geïnteresseerd in HRM?

Vul uw contact gegevens in!

  Van sub-optimalisatie naar synergie

  Wij zien veel goede initiatieven in winkels waar we voor het eerst komen; er wordt hard gewerkt aan beschikbaarheid of men is bezig met productiviteit. Soms wordt er gestuurd op derving en vaak op loonkosten. Maar hoe voorkomen we nu sub-optimalisatie en krijgen we een winkel echt in balans ? Van oudsher bestaan er spanningsvelden tussen beschikbaarheid aan de ene kant en derving aan de andere kant. Tussen loonkosten en productiviteit enerzijds en winkelbeeld en hygiëne anderzijds. Helaas constateren we ook vaak het bekende JoJo effect; het ene kengetal gaat de goede kant op, terwijl het andere kengetal weer wegzakt. Het is onze specialiteit om met onze integrale aanpak de juiste synergie te bereiken.

  Dit vergt volgens ons een integrale aanpak; zowel bedrijfseconomische begeleiding als optimalisatie van uw winkelprocessen en –systemen; zowel een gezonde opbouw van uw medewerkersbestand als een duidelijke structuur m.b.t. verantwoordelijkheden en bevoegdheden als basis voor een gedegen HRM beleid.

  Wij spreken liever niet over loonkosten, maar over loonwaarde; uw medewerkers creëren toegevoegde waarde, mits daar actief op gestuurd wordt.

  © Total control Management & Consultancy
  Design en realisatie: UP2media