"Voor uw rust en rendement."
Meer informatie over

Bent u geïnteresseerd in HRM?

Vul uw contact gegevens in!

    Aan de slag

    Wij kunnen voor u vrijblijvend een bedrijfseconomische quick scan (nulmeting) maken, waarmee we het verbeterpotentieel (in euro’s) in kaart kunnen brengen, o.a. aan de hand van onze benchmark. Ook kan hierbij worden gekeken naar alle bedrijfseconomische en fiscale aspecten m.b.t. de inrichting van uw administratie. Uit deze quick scan komen vaak al de eerste quick wins naar voren, waarmee u meteen aan de slag kunt.

    Aan de hand van deze eerste verkenning kunt u besluiten of het de moeite waard is om een diepte analyse toe te passen; na deze diepte analyse gaan wij gericht aan de slag met u en uw kader. We bespreken de cijfers en de mogelijkheden en helpen om grip te krijgen op de cijfers. In onze visie ligt de verantwoordelijkheid voor afdelingscijfers op de afdelingen; we bieden tools en begeleiding aan om afdelingsverantwoordelijken eigenaar te maken van hun eigen cijfers. Om dit te borgen zorgen wij ervoor dat dit als ‘normaal’ wordt gezien door dit te borgen in uw overlegstructuur. Afhankelijk van uw wensen en de fase waarin uw bedrijf zich bevindt, wordt daarbij ook onze eigen rol bepaald.

    © Total control Management & Consultancy
    Design en realisatie: UP2media