"Voor uw rust en rendement."
Meer informatie over

Bent u geïnteresseerd in HRM?

Vul uw contact gegevens in!

  Integrale aanpak; onze disciplines

  De basis van onze organisatie is van oudsher onze financiële rapportage op weekbasis. U ziet uw resultaten elke week gedetailleerd tot onder aan de streep; onze medewerkers zorgen ervoor dat uw administratie correct verwerkt wordt en dat de cijfers kloppen.

  Wij bieden van daaruit intensieve begeleiding tot op (sub)kader niveau; we bespreken de cijfers niet alleen met u als ondernemer, maar ook met de kaderleden die immers verantwoordelijk zijn voor de afdelingsresultaten. Wij brengen uw kader op het niveau dat zij zelf hun afdelingsbegroting kunnen opstellen, en realiseren !

  Vanuit onze rapportages zien wij trends en kunnen wij benchmarken; wij adviseren en sturen op deze trends, wederom tot op afdelingsniveau.

  Omdat wij ons dagelijks bezig houden met uw cijfers en uw visie kennen, kunnen we u als ondernemer adviseren en ondersteunen op het gebied van strategische zaken zoals opstart, doorstart, aankoop, verkoop, overdracht, consolidatie en overname van bedrijven, maar staan we u ook bij in onderhandelingen met uw bank, bijzonder beheer en/of uw formule.

  Vanuit onze rapportages blijkt vaak dat er nog veel winst te halen valt; dit verbeterpotentieel zit ‘m dan vaak in de onderliggende winkelprocessen en/of de organisatiestructuur en/of de onderliggende cultuur.

  Ook daarvoor hebben wij specialisten in huis die samen met u en uw team uw winkel op een hoger niveau kunnen brengen.

  Vanuit onze winkelverbetertrajecten komt ook altijd het HRM beleid aan de orde; het niveau en de betrokkenheid van uw medewerkers is volgens ons één van de belangrijkste voorwaarden voor succes.

  © Total control Management & Consultancy
  Design en realisatie: UP2media